donasjoner

Kontonummer: 2017 0125 67 3009000020

Giverne bør sende sine personlige opplysninger (navn,
DNI eller NIF og skatt adresse), for å sende tilsvar
sertifikat, slik at de kan trekke det på inntektsskatten eller
Selskapsskatt.